Üniversite Proficiency IELTS Proficiency Sınavı , üniversite kazanan öğrencilerin , İngilizce yeterliliklerini ispat ederek hazırlık sınıfını okumadan kazandıkları bölüme başlamalarını sağlamak veya hazırlık sınıfını tamamlayan öğrencilerin İngilizce yeterliliklerini ispatlamak için girdikleri sınavdır. Proficiency sınavı, üniversitelerin iç bünyelerinde hazırlanmakta ve okula göre değişiklik göstermektedir , içeriğinde ise dil bilgisi, sözcük bilgisi, okuma, dinleme ve yazma bölümlerini […]

Read More