Süleyman Şah Üniversitesi İngilizce Proficiency  Sınavı ELIS; elementary, pre-intermediate, intermediate ve de upper-intermediate olmak üzere dört farklı modülden oluşmaktadır. Her modül sekiz hafta sürmektedir. Upper-intermediate modülünü başarıyla bitiren öğrenciler, kazandığı bölüme geçmeye hak kazanır. Modüller, sınav odaklı değildir; tam tersine, öğrencileri, İngilizceyi hem tek başına hem de öğretmenleriyle işbirliği içerisinde öğrenmeye hazırlamak üzerine oluşturulmuştur. Ama, […]

Read More