Proficiency Sınavı özel dersi  Proficiency Sınavı özel dersi ,  İngilizce eğitim yapan üniversitelerin hazırlık sınıfı geçme sınavı için yapılan çalışmadır . Proficiency sınavı üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin,  İngilizce seviyelerinin ölçülerek ,yeterli seviyeye sahip  öğrencilerin hazırlık sınıfını atlayarak bölümlerine başlayacak seviyede İngilizceye sahip olup olmadıklarını belirleyen bir sınavdır. Her Üniversite kendi proficiency sınavını kendi iç bünyelerinde  hazırlar, bu […]

Read More