İstanbul Üniversitesi’nin hazırlık sınıfı öngören birimlerinin yabancı dil eğitim-öğretimi Yabancı Diller Bölümü’nde yapılır. Zorunlu Hazırlık Sınıfları İstanbul Üniversitesi’nin çeşitli programlarında yabancı dilde ya da kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapacak öğrenciler Yabancı Diller Bölümü zorunlu hazırlık sınıflarında eğitim görür. Söz konusu birimlerde okumaya hak kazanan öğrenciler önce yabancı dil yeterlik sınavına alınır. Bu sınavda başarılı […]

Read More