Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Proficiency Sınavı Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Proficiency Sınavı İngilizce Hazırlık Sınavı İçerik Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı (BÜYES) 3 bölümden oluşur: Duyduğunu Anlama, Okuduğunu Anlama ve Yazılı İfade. Duyduğunu Anlama bölümü, Seçici Dinleme ve Ayrıntılı Dinleme olarak ikiye ayrılır. Dinleme metinleri bir Öğretim Görevlisi tarafından bir kez okunur. Seçici Dinleme bölümünde öğrenciler […]

Read More