Bilgi Proficiency Sınavı

Bilgi Proficiency Sınavı

 

Bilgi Proficiency Sınavı

Bilgi Proficiency Sınavı özel ders Haluk hoca 0532 343 65 00

İstanbul Bilgi Üniversitesi ’nin eğitim-öğretim dili İngilizce’dir. Öğrencilerin dersleri takip edebilmesi için İngilizcelerinin belirli bir seviyede olması gerekmektedir. Her akademik yılın başında, tüm öğrencilere 2 aşamalı İstanbul Bilgi Üniversitesi Proficiency Sınavı (BİLET) verilmektedir. Bu sınav sonucunda, ön lisans/lisans programlarındaki dersleri anlayacak dil düzeyinin altında olan öğrenciler, dil becerileri yeterli seviyeye gelene kadar İngilizce Hazırlık Programı’na devam ederler.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı, 2009-2010 AkademikYılı’nda Laureate İngilizce Hazırlık Programı dahilinde eğitim verecektir. Bu program, Cambridge University Press (İngilizce dil öğretiminde dünya çapında lider kurum), Cambridge ESOL (IELTS dahil dünya çapında kabul edilen birçok sınavın merkezi) ve Bell Educational Trust (dil öğretmeni eğitimi veren sayılı kurumlardan biri) çatısı altında düzenlenmektedir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı, başarılı olmaları durumunda, tüm seviyedeki öğrencilerin Haziran ayında Hazırlık Programı’nı bitirebilecekleri şekilde geliştirilmiştir. Program, derslerine devam eden, düzenli çalışan, ödevlerini yapan ve sınıf dışı kaynakları kullanan tüm öğrencilerin başarılı olabileceği bir yapı içinde düzenlenmiştir. Bu nedenle, öğrencilerin dersleri takip etmesi ve sınıf dışı çalışmaları eksiksiz yerine getirmesi çok önemlidir.

Bilgi Proficiency Sınavı
Bilgi Proficiency Sınavı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hazırlık Muafiyet Şartları

İstanbul Bilgi Üniversitesi yeni kayıt yaptıran, İngilizce Hazırlık Programı’na devam etmekte olan veya İngilizce Hazırlık Programı’ndan ilişiği kesilen öğrenciler, eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası sınavlardan, kabul edilen düzeyde puan aldıklarını belgelerlerse -son iki (2) sene içinde alınmış olmaları koşuluyla- İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf tutulurlar. Bu öğrenciler, kayıtlı oldukları önlisans ya da lisans programına ancak 1. yarıyıl başında ya da 2. yarıyıl başında başlayabilirler. 2. yarıyıl başında kayıtlı oldukları programa başlayan öğrenciler, birinci yıl dersleri “yıllık ders” statüsünde olduğu için sadece seçmeli ders alabilirler.

Denkliği kabul edilen sınavlar ve eşdeğer puanları aşağıdaki gibidir:

TOEFL IBT68
TOEFL CBT190
BİLGİ İngilizce Testi (BİLET)60
IELTS5.5
Dil Hazırlık Okulunda Başarılı Olamayan Öğrencilerin Türkçe Eğitim Yapan Okullara Geçiş Hakkı

Bu geçişler ÖSYM aracılığı ile yapılıyor. Her eylül ayı sonlarına doğru ÖSYM bu geçişlerle ilgili bir kılavuz yayınlıyor, orada belirlenen esaslara göre öğrenciler başvurularını yapıyorlar ve uygun olanlar yine ÖSYM tarafından tercih ettikleri programlara yerleştiriliyorlar.

Başlangıç Düzey İngilizce Bilgisi

Öğrencilerin İngilizce bilgisi “hiç yok” veya “çok az” ise, akademik yılın başında bu seviyeye yerleştirilirler. Bu seviyeden başlayan öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programı’nı bitirebilmeleri için; sırasıyla Seviye1, Seviye 2, Seviye 3 ve Seviye 4 programlarından başarılı olmaları gerekmektedir. Akademik yılın başında 1. Seviye’ye yerleştirilen öğrenciler -başarılı olmaları durumunda- 4 dönem sonunda Haziran ayında İngilizce Hazırlık Programı’nı bitirirler.

Başlangıç Üstü Düzey İngilizce Bilgisi

Öğrencilerin İngilizce bilgisi “başlangıç seviyesinin biraz üstünde” ise, akademik yılın başında bu seviyeye yerleştirilirler. Bu seviyeden başlayan öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programı’nı bitirebilmesi için, sırasıyla Seviye 2, Seviye 3 ve Seviye 4 programlarından başarılı olmaları gerekmektedir. Akademik yılın başında 2. Seviye’ye yerleştirilen öğrenciler -başarılı olmaları durumunda- 4. dönem sonunda Haziran ayında İngilizce Hazırlık Programı’nı bitirirler.

Orta Altı Düzey İngilizce Bilgisi

Öğrencilerin İngilizce bilgisi “orta seviyesinin biraz altında” ise, akademik yılın başında bu seviyeye yerleştirilirler. Bu seviyeden başlayan öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programı’nı bitirebilmesi için, sırasıyla Seviye 3 ve Seviye 4 programlarından başarılı olmaları gerekmektedir. Akademik yılın başında 3. Seviye’ye yerleştirilen öğrenciler -başarılı olmaları durumunda- 2 dönem sonunda Şubat ayında İngilizce Hazırlık Programı’nı bitirirler.

Orta Düzey İngilizce Bilgisi

Öğrencilerin İngilizce bilgisi “orta seviyede” ise, akademik yılın başında bu seviyeye yerleştirilirler. Bu seviyeden başlayan öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programı’nı bitirebilmesi için; sırasıyla Seviye 4 ve Seviye 4 + Pre-Fac programlarından başarılı olmaları gerekmektedir. Akademik yılın başında 4. Seviye’ye yerleştirilen öğrenciler -başarılı olmaları durumunda- 2 dönem sonunda Şubat ayında İngilizce Hazırlık Programı’nı bitirirler.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Proficiency Sınavı BİLET iki bölümden oluşur. Birinci bölüm (BİLET 1. aşama) dil bilgisini, yazma ve okuma becerilerini ölçen çoktan seçmeli bir seviye tespit sınavıdır. Bu sınavdan 50 ve üstü alan öğrenciler, ikinci bölüm (BİLET 2. aşama) sınavını almaya hak kazanırlar. 50’den daha düşük bir puan alan öğrenciler ise aldıkları puana göre Hazırlık Okulu’nda uygun bir seviyeye yerleştirilirler.

BİLET 2. aşama, iki güne yayılmış olan ve öğrencilerin konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçen bir yeterlilik sınavıdır. Sınavın birinci gününde konuşma becerisi, ikinci gününde ise okuma ve yazma becerileri test edilir. BİLET 2. aşama sınavından 60 veya üstü puan alan öğrenciler bölümlerine başlayabilirler. Bu puanın altında kalan öğrenciler BİLET 1. aşama sınavından aldıkları puana göre Hazırlık Programı’na yerleştirilirler.

BİLET 2. Aşama Örnek Sınav

READING SECTION

Read the following text carefully to answer the questions.

BEAUTY MYTH

Adapted from”Beauty Myth by Naomi Wolf www.homestar.org/bryannan/wolf.html

1 Beauty is one of the first concepts which we learn when we are children. Almost all children know what is “pretty.” Butterflies are pretty; Mommy is pretty; flowers are pretty. “Beauty” has always been in our lives but in the last 30 years, with advertisements and TV programs promoting the beauty myth, people, especially young girls have started to be obsessed with being beautiful.

2 The modern concept of feminine beauty causes a lot of problems because of the standard description of it. Today, being beautiful means being physically perfect. We are bombarded today with media images of the “perfect” woman. She is usually a gorgeous blonde, although very rarely brunettes, redheads and exotic women of color are also shown. She is tall and slender, weighing at least 20% less than what her height requires. She rarely looks older than 25, has no visible flaws on her skin, and her hair and clothes are always immaculate. All perfect women look alike. They are essentially like mannequins, not humans.

3 These media images are not real but they cause a lot of miseries in women’s lives. Women forget that underweight models in such pictures are usually girls between 15-20 years old with professional make-up and fashionable clothes. Even when we see a photo of an aged actress, we know she must have character lines on her face but they are never shown: they are all photo-shopped.

4 The understanding of the perfect weight is also very interesting to explore. If you watch a movie made in the 50s and 60s, you’ll see women and girls in the most popular movies actually look like real women. Judged by today’s standards, we look at these movies and may think that the women in them look a little fat with more curvy bodies. It’s striking to notice that the beautiful women shown in movies and on TV today have a boyish look, with narrow hips and flat stomachs. We’ve all been trained to believe that this boyish silhouette is the way healthy women should look,but the reality is that healthy women rarely look this way.

Please remember to turn the page. →→→

5 In the 80s and 90s, media forced a powerful female image: nothing should stop a woman and nothing should get in her way. This contributes to women’s guilt about their bodies by saying that if you don’t look perfect you have only yourself to blame: If you don’t look as skinny as the fashion models, then you should starve or exercise to get that way; if you have lines on your face, you should

have them cut or burned off; if your breasts are small, inject them with chemicals. In other words, the culture of today puts incredible pressure on women to look beautiful, whatever that really means. And it maintains that if you don’t look perfect, there must be something wrong with your self-discipline, because if you really wanted to do so, you could.

6 Today, in every part of the world, there is an image of beauty that women feel they have to conform to. The global reach of Western media – movies, television and magazines – is changing the concept of what’s beautiful. For example, in India, younger women now are obsessed with being skinny. It’s beginning to happen everywhere in the world. Eating disorders are on the rise in China. According to one poll in Bali, eating disorders tripled after the American show “90210” had been on TV for a few months.

7 According to research, in the United States, girls as young as 12 or 13 are trying to remake themselves. By the seventh grade, half the girls are already saying that they don’t like the way they look. The majority, now, are dieting, using food substitutes in order to lose weight. Young girls are going to extreme measures, using laxatives, or vomiting, or using dieting pills. It is found through research that between 50 and 70 percent of young girls who describe themselves as overweight are actually of normal weight. According to self-esteem expert Nancy Etcoff, these girls have self-esteem problems. “I’ve spoken to many young girls and it’s very obvious when a girl has a self-esteem problem,” she says. “She’s afraid of what people may say or think about her. She never trusts in herself.”

8 Etcoff says parents, especially mothers, can help their daughters find their real beauty. “One is to be a role model,” she says. “Mothers have to show their girls that they have confidence in themselves, that they see the beauty in their daughter, that they are not following the stereotypes of beauty themselves. So women have to really do some self-examination here. How have these media influences impacted them? What support would they have liked as a young girl from their mother?”

9 Every woman has the right to develop her own concept of beauty, and it all starts in the family. If the mother hates her body, the daughter will absolutely hate her body. If the mother says to her daughter every minute, ‘If you are skinny, everything will work out with you,’ then the daughter will be skinny and obsessed with being skinny. So mothers and fathers should pass on a different idea of true beauty, and this idea should not be based on their skinniness or fullness, but on their intelligence, their heart, their spirit and their risk taking skills.

10 If women do not respect their bodies and accept themselves the way they are, they’re wasting their resources and missing out on more important goals in life. Instead of fixing their bodies, women should start to work on fixing their attitude towards life.

PART A. Answer the following questions according to the text. Do not write any irrelevant sentences. Otherwise, your answer will be regarded as wrong.

What is the definition of beauty today?
________________________________________________________________________

Why do older women in the media look so perfect?
________________________________________________________________________

Why do women in the films of the 50s and 60s look more real?
________________________________________________________________________

PART B. Complete the sentences according to the text by using no more than 3 words.

Because of the effect of the media in the 80s and the 90s, women started to think they could look beautiful if they had enough ___________________________________.
TV shows like “90210” can cause problems such as _______________________________.
PART C. Complete the summary of Paragraphs 7-8-9-10 by using words from the text. DO NOT use more than 4 words.

Research says many women who are trying to remake themselves do not have weight problems, but they actually need to improve their 6. __________________________________. To help their children develop a healthy concept of beauty, parents must serve as 7. _______________________________. If mothers are trying hard to be 8. ___________________________, then their daughters will do the same. Parents have to teach their children that real beauty is not related with body or weight, but it is related with 9.______________________________. People should stop wasting their time and money on beauty products. Instead of changing their bodies, they should try to change 10. __________________________.

WRITING SECTION

WRITING TOPIC: What are the negative effects of beauty image today?

Write an essay on the topic above. Make sure you write an essay of 300-350 words showing your ideas and reasons.

You may use the following prompts:

→ Health problems

→ Self-confidence issues and psychological problems

→ Economic difficulties

SPEAKING SECTION

You will be asked 2-3 questions similar to the ones given below:

SHOPPING

Do you think women are more interested in shopping than men?
-Why do you think so? (Why do they usually do shopping?)

– What kind of items do they (women / men) usually like buying?

– Compare their shopping habits. (What is the difference between the shopping habits of men and women?)

– What kind of problems may shopping cause between couples?

İki amacı vardır. Hem öğrencinin İngilizce seviyesini belirlerken, hem de BİLET 2. aşamaya girecek öğrencileri belirler. Çoktan seçmeli 20 okuma, 30 dilbilgisi sorusundan ve iki kısa paragraf yazma bölümlerinden oluşur.

Bu sınavdan 50 ve üzeri alanlar BİLET 2 sınavına girerler.

BİLET 2. Aşama Sınavı 3 Bölümden oluşur: Okuma, Yazma, Konuşma. Her bir bölümdeki soruların detaylarını aşağıda bulabilirsiniz. Bu sınavdan 60 ve üstü alanlar hazırlıktan muaf olurlar ve bölüm derslerine başlarlar. 60 altında alanlar BİLET 1. aşama sınavında belirlenen seviyelerine göre hazırlık programında öğrenim hayatlarına başlarlar.

BİLET 2. Aşama Konuşma Bölümü

Konuşma bölümünün sınav içindeki genel ağırlığı % 25’tir.

Sınava her öğrenci tek başına girer ve sınavda bulunan 2 öğretim görevlisinin kendisine İngilizce olarak sorduğu soruları cevaplar. Sınav ortalama 4-5 dakika sürer ve öğrenciye hobiler, medya gibi herkesin fikir beyan edebileceği genel konulardan ortalama 4-5 soru yöneltilir.

Konuşma bölümünde herkesin üzerinde fikir sahibi olduğu genel konular olacaktır. Bunların arasından seçilen bir konudan 4-5 soru sorulacaktır.
Bu bölümde genel olarak, seçilen bir konuyla ilgili fikirlerinizi belirtmeniz ya da bir fikre katılıp katılmadığınızı sebepleriyle birlikte sunmanız beklenmektedir.
Soruların doğru ya da yanlış cevabı yoktur. Sorular bilginizi değil, sizin fikirlerinizi nasıl ifade ettiğinizi ölçmeyi hedefler.
Sorular, fikrinizi sunarken bir konunun betimlenmesini, sebeplerini/sonuçlarını tartışmayı, faydalarını/zararlarını belirtmeyi, başka bir konuyla karşılaştırma yapmayı vb. gerektirebilir.
Sorulara çok kısa cevaplar vermeyin. Cevaplarınızın soruyu karşılayan yeterli bilgi ve detayı içermesine özen gösterin. Mümkün olduğunca sebepler ve örnekler sunarak cevaplayın. Sorularla ilgisi olmayan cevaplar vermekten kaçının.
Etkin bir iletişim için temel konuşma stratejilerini çalışmanız faydalı olabilir (Soruyu duyamadığınız ya da anlamadığınızda sınav görevlisinden tekrar etmesini ya da yeniden ifade etmesini istemek, yaptığınız yanlışı düzeltmek, fikirlerinize açıklık getirmek vb.)
Soruları cevaplarken dili doğru kullanmaya dikkat edin. Kullandığınız yapı ve kelime çeşitliliğine özen gösterin.
Soruları cevaplarken hata yaptığınızda ya da yanlış kelime kullandığınızda moralinizi bozmayın. Farklı stratejiler kullanarak iletişime devam edin.
Konuşurken uzun süreli duraksamalardan kaçınıp size sorulan sorulara duyulabilir bir sesle açık ve akıcı bir şekilde cevap verin.
Etkin bir iletişim kurabilmek için gereken unsurlara dikkat edin (göz teması, vücut dili, duruş, ses tonu vb.).
Konuşmanız şu açılardan değerlendirilecektir:
İletişim
Akıcılık
Dilbilgisi yapılarının kullanımında doğruluk ve çeşitlilik
Kelime kullanımında doğruluk ve çeşitlilik
BİLET 2. Aşama Okuma Bölümü

Okuma bölümünün sınav içindeki genel ağırlığı % 35’tir.

Bu bölümde ortalama 1000 kelimeden oluşan yarı akademik bir okuma parçası bulunur.

Parçadaki ana fikirlerin ve bunları destekleyen fikirlerin anlaşılması için metnin dikkatli bir şekilde okunması gerekir.

Okuma parçası ile ilgili sorular metin içerisindeki bilgi akışıyla aynı sıradadır. Metindeki detaylar (örneğin; iki fikir/olay vs. arasındaki bağlantı, karşılaştırma, sebep/sonuç, avantaj/dezavantaj, metinden örnek verme; metindeki bilgilerden yola çıkarak akıl yürütme) sorulabilir.

Sınav yönergelerini dikkatlice okuyun.
Metni okumaya başlamadan önce tüm soruları dikkatlice okuyup sizden ne istendiğini tam anlamadan cevaplamaya başlamayın.
Sorulardaki anahtar kelimelerin altını çizmek ve metnin soruyla ilintili bölümlerini bulmak doğru cevaba ulaşmanızda size yardımcı olacaktır.
Metni cümle cümle çevirmek yerine her paragrafın bir bütün olarak hangi konuyu ele aldığını anlamaya çalışın.
Metinde bilmediğiniz kelimeler olabilir. Bunun moralinizi bozmasına izin vermeyin. Bilinmeyen kelimeler sorulara cevap vermeniz için gerekli olmayabilir veya metnin içeriğinden kelimelerin anlamını tahmin edebilirsiniz.
Metinde geçen bağlaçları, metni anlamada ve soruları cevaplamada ipucu olarak kullanabileceğinizi unutmayın.
Sorular, metindeki bilgiyle aynı sırada düzenlenmiştir. Bir soruyu cevaplayıp diğer soruya geçtiğinizde metni en baştan okumanıza gerek yoktur. Metinde kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
Zamanınızı etkin bir şekilde kullanın. Soru başına ayrılan zamanı hesaplayın ve zorlandığınız soruların üzerinde çok fazla zaman harcamayın. Diğer soruları cevapladıktan sonra bu sorulara tekrar dönmek için zamanınız kalacaktır.
Sınav sonunda zamanınız artıyorsa, cevaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın.
Net cevaplar verin. Cevabınızın doğru kabul edilmesi için, içinde gereğinden fazla, ilgisiz ya da yanlış bilgi bulunmamalıdır.
Özet ve cümle tamamlama bölümlerinde belirtilen kelime sınırlamalarına uyun. Sorunun 3-4 kelime ile cevaplanması bekleniyorsa, daha fazla kelime kullanarak verilen cevaplar değerlendirmeye alınmaz.
Yazma bölümünde verilecek olan konu, okuma bölümündeki metinle ilintili olacaktır. Okuma bölümünün sonunda, metin, soru ve cevaplar toplanacaktır ancak metindeki fikir ve örnekleri dikkate alarak okursanız hatırladığınız bilgiler yazınızı geliştirmede faydalı olabilir.
Bu bölümde sorulabilecek soru tipleri şunlardır:
Klasik tipte “Wh- soruları (Bu sorular cevaplanırken metinden doğrudan alıntı yapılabilinir veya öğrenci kendi cümlelerini kullanabilir.)
Cümle tamamlama soruları (Bu sorular metindeki kelimeleri kullanarak cevaplanır.)
Özet tamamlama soruları (Metnin belirtilen bir bölümünün özetinde, öğrencilerden boş bırakılan yerleri anlamlı bir şekilde tamamlamaları beklenir. Bu sorular metindeki kelimeleri kullanarak cevaplanır.)
Tablo tamamlama (Metnin bir bölümüyle ilgili olarak verilen tablonun metnin organizasyonuna uygun olarak öğrenciler tarafından tamamlanması bekleni
BİLET 2. Aşama Yazma Bölümü

Yazma bölümünün sınav içindeki genel ağırlığı % 40’tır.

Bu bölümde 300-350 kelime uzunluğunda bir kompozisyon yazmanız beklenmektedir.
Konuyu iyi okuyun ve sizden beklenin ne olduğunu tam olarak anlayın. Soruda size bir konunun avantajı/dezavantajı, sonuçları/sebepleri, faydaları/ zararları vb. ile ilgili fikirleriniz sorulabilir. Soruda size bir konunun sebepleri sorulduğu halde siz sonuçları yazarsanız, kompozisyonunuz soruyu cevaplamadığından dolayı değerlendirmeye alınmayacaktır.
Kompozisyonunuzu yazmaya başlamadan önce neler yazabileceğinizi düşünmek ve plan yapmak için zaman ayırın . Yazacağınız kompozisyonu iyi planlamak önemlidir. İyi bir plan yapmadan yazmaya başlarsanız, yazarken kimi zaman konudan uzaklaşabilir veya iddianızı desteklemekte zorluk çekebilirsiniz. Planlamadan yazmaya başlamak size daha çok zaman kaybettirecektir.
Yazınızı geliştirirken yardımcı olması için size kullanabileceğiniz 3-4 alt fikir verilecektir. Bu fikirleri iyi okuyun, konuyla nasıl ilişkilendireceğinizi ve örneklendireceğinizi düşünün.
Verilen alt fikirleri kullanmak zorunda değilsiniz. Konuyla ilgili kendi fikirlerinizi kullanarak da yazınızı geliştirebilirsiniz.
Kompozisyonda fikrinizi sunarken belli bir kalıp uygulamak zorunda değilsiniz ancak sizden beklenen, fikirlerinizin düzenli, okuma kolaylığı sağlayacak akıcı bir şekilde ifade edilmesidir. Dolayısıyla, her komposizyonda olduğu gibi, giriş, gelişme ve sonuç bölümleri sizin yazınızda da bulunmalıdır.
300-350 kelimelik bir kompozisyon standart el yazısıyla 1,5-2 sayfa sürer. Tek tek kelimeleri saymakla vaktinizi harcamayın. Yazınız bu limitlerin çok altında veya üzerinde değilse değerlendirmede sorun yaratmayacaktır.
Kompozisyonunuzu okunaklı bir el yazısıyla yazmaya özen gösterin.
Sınav sonunda yazınızın gramer ve kelime kullanımını bir kez daha kontrol edin.
Yazınız şu açılardan değerlendirilecektir:
İçerik
Organizasyon
Dilbilgisi yapılarında ve kelime kullanımında doğruluk
Dilbilgisi yapılarında ve kelime kullanımında çeşitlilik

Hazırlık Muafiyet Şartları

Üniversitemiz’e yeni kayıt yaptıran, İngilizce Hazırlık Programı’na devam etmekte olan veya İngilizce Hazırlık Programı’ndan ilişiği kesilen öğrenciler, eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası sınavlardan, kabul edilen düzeyde puan aldıklarını belgelerlerse -son iki (2) sene içinde alınmış olmaları koşuluyla- İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf tutulurlar. Bu öğrenciler, kayıtlı oldukları önlisans ya da lisans programına ancak 1. yarıyıl başında ya da 2. yarıyıl başında başlayabilirler.

Denkliği kabul edilen sınavlar ve eşdeğer puanları aşağıdaki gibidir:

TOEFL IBT 68
TOEFL CBT 190
BİLGİ İngilizce Testi (BİLET) 60

Bilgi Proficiency Sınavı özel ders Haluk hoca 0532 343 65 00