Koç Üniversitesi Proficiency Özel Ders

Koç Üniversitesi Proficiency Özel Ders

Koç Üniversitesi Proficiency Özel Ders

 

 Koç Üniversitesi İngilizce Proficiency Sınavı özel dersi  ya da hazırlık sınıfı dersleri takviye  Haluk Hoca 0532 343 65 00

Koç Üniversitesi Proficiency Özel Ders
Koç Üniversitesi Proficiency Özel Ders

KOÇ UNIVERSITY ENGLISH PROFICIENCY EXAM

The Koç University English Proficiency Exam (KUEPE) is designed based on the objectives of the integrated curriculum implemented at the English Language Center (ELC) and aims to assess students’ competency in English, focusing on the academic productive skills they will need in order to complete their studies at Koç University.

The KUEPE is administered four times in an academic year.

The KUEPE consists of the following sections:

Below is a short description of each section:

 

READING COMPREHENSION

 • 1 long text: 900-1,000 words, 10 questions
 • 2 short texts: 500-600 words each, 5 questions each
 • Skills/areas assessed:
  • main ideas
  • supporting details
  • specific information
  • guessing meaning from context
  • inference
  • author’s purpose

USE OF ENGLISH

 • Part 1: Structure, 10 questions
 • Part 2: Vocabulary, 10 questions
 • Question items are in context, which is a more realistic way of assessing use of English including vocabulary
 • Vocabulary items are from the academic word list used in the program in all levels.

* Reading Comprehension and Use of English Sections are administered together in one session.

 

LISTENING COMPREHENSION

 • Part 1: While-listening: an interview, 5 questions
 • Part 2: Listening and Note-taking : a lecture, 10 questions
 • Skills/areas assessed:
  • main ideas
  • meaning
  • purpose
  • conclusions
  • supporting details
  • specific information

WRITING

 • Reading-into-writing task
 • Students are asked to write an opinion essay on academic or current events topics.
 • Students must support their ideas with information from the article.

SPEAKING

 • Introduction: Student information & Warm-up (This part is not graded)
 • Part 1: Personal experiences
 • Part 2: Opinion on an issue (sustained presentation)
 • Part 3: Follow-up on the issue
 • Skills/areas assessed:
  • effectively communicating in an academic setting
  • conversing with ease and confidence on a variety of topics using various speaking functions, which include identifying, describing, expressing preferences, explaining and suggesting
  • employing a range of basic and complex grammatical and lexical knowledge
  • conveying message with little confusion on the listeners’ part
  • using communicative strategies to deal with conversation repair

OBJECTION TO EXAM SCORES:

Students who want to object to their KUEPE scores may ask for a re-evaluation of their exams. Students must come to the ELC Directorate and fill out the “Grade Objection Form.” This form must be handed in by the deadline that is announced to students by the ELC Directorate. The results of the re-evaluation of these exams are announced within five (5) working days at the latest.

Students can also send the petition by mail. The petition can be downloaded from HERE.  The petition must be mailed to the following address by the deadline that is announced to students by the ELC Directorate.

 

 

 

IMPORTANT: Objections/petitions sent by e-mail are NOT accepted.

 

DOWNLOAD SAMPLE EXAM

 

HAZIRLIK GEÇME SINAVLARI Seviye Tespit Sınavı

Öğrenciler ilk üniversiteye kayıt yaptırdıklarında, seviye tespit sınavına girerler. Seviye tespit sınavının sonuçlarına göre, sınıflarına yerleştirilirler. Seviye tespit sınavından 74 ve üzeri alan öğrenciler, bölümlerine başlayabilmek için ELC tarafından verilen kurumsal TOEFL (ITP)’a girebilirler. İngilizce Hazırlık Programından muaf olabilme şartları şöyledir:

Hazırlık Geçme Şartları TOEFL/TWE’den 550/4 ve üzeri alan öğrenciler doğrudan bölümlerine başlayabilirler.

TOEFL’dan 537 ve üzeri alıp genel not ortalaması 2.00 ve üzeri olan öğrenciler Konuşma (KUEPE-S) ve Yazma (KUEPE-W) sınavına çağırılırlar. Bu sınavlardan 5 üzerinden en az 3 alan öğrenciler de yine akademik programlarına başlamaya hak kazanırlar.

Önceki herhangi bir TOEFL’dan 537 ve üzeri almış olan öğrencilerin 2.00 ve üzeri ortalamaları olması halinde konuşma (KUEPE-S) ve yazma (KUEPE-W) sınavlarına girmek için ileriki tarihlerde tekrardan TOEFL’a girmelerine gerek yoktur. Aynı şekilde, yine ELC genel not ortalaması 2.00 ve üzeri olan öğrenciler önceki herhangi bir TOEFL’dan 550 ve üzeri aldıysalar ancak TWE (Kompozisyon)’dan 4 alamadıysalar yazma sınavına (KUEPE-W) girebilirler ve 5 üzerinden en az 3 almaları durumunda bölümlerine başlayabilirler.

TOEFL Sonucu* KUEPE-W(KUEPE Yazma) KUEPE-S(KUEPE Konuşma) Sonuç**
550 veya üzeriTWE (Kompozisyon)4 veya üzeri Gerekli değil Gerekli değil Bölüme geçer
550 veya üzeriTWE (Kompozisyon) 4’ten az 5 üzerinden 3 almalı Gerekli değil Bölüme geçer
537 – 547 5 üzerinden 3 almalı 5 üzerinden 3 almalı Bölüme geçer

* ya da IELTS, TOEFL IBT, KPDS’den eşdeğer puan.  **Bu şartlara Koç Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından herhangi bir istisna yapılmayacaktır.   Hazırlık Programını Tamamlama Şartları: TOEFL PBT: 550/4.

TOEFL IBT: 120 üzerinden 80, yazma bölümü en az 20 olmalıdır. Sadece Koç Üniversitesi öğrencilerinin sadece Boğaziçi Üniversitesi’nden ve TOBB Üniversitesi’nden aldıkları sınav sonuçları geçerli sayılmaktadır. Eğer öğrenci yurtdışındaki bir merkezde sınava giriyorsa, sınav sonuçlarının geçerli sayılması için Üniversite Yönetim Kuruluna dilekçe yazmalıdır. Sonuçların geçerli sayılması kurul onayına tabidir.

IELTS: Akademik Modülde 9 üzerinden 6.5, her bölümden en az 5.0 alınmış olmalıdır. Sınav IELTS test merkezinden alınabilir. KPDS / ÜDS: 100 üzerinden 87.   Kurumsal TOEFL’a Girme Şartları:***: • 2.0 Genel Ortalama (overall GPA).   KUEPE’ye Girme Şartları:***: TOEFL PBT: 537 ve üzeri veya  IBT TOEFL: 74 veya IELTS Akademik Modül: 6 (her bölümden en az 5.0) ve  • 2.0 Genel Ortalama (overall GPA).

ELC gerektiğinde sınav sonuçları ile ilgili inceleme yapma, şüpheli gördüğü sınav sonuçlarını geçersiz sayma ve bu gibi durumlarda öğrencilerin Üniversite’nin yaptığı TOEFL’a girmesini isteme hakkını saklı tutar. Dışarıdan girilen sınav sonuçlarının geçerli kabul edilmesi için sınav sonuçlarının sınavı yapan kurum tarafından doğrudan Koç Üniversitesi İngilizce Dil Eğitim Merkezi (ELC)’ne postalaması gerekmektedir. Tüm sınavlar girildikleri tarih itibariyle 2 yıl geçerlidirler.

*Akademik Kurul Kararı 7 Mayıs 2010, 2010 / # 05.

Koç Üniversitesi Proficiency Özel Ders,

TOEFL/TWE  550/4  ve üstü alan öğrenciler  bölümlerine başlayabilirler.

TOEFL’dan 537 ile 549 aralığında puan alan öğrenciler ise genel not ortalamaları 2.00 ve üzeri olması  şartı ile Konuşma (KUEPE-S) ve Yazma (KUEPE-W) sınavına çağrılırlar.

(KUEPE-S)  ve  (KUEPE-W)  sınavlarından 5 üzerinden en az 3 alan öğrenciler  bölümlerine başlayabilirler .

 TOEFL’dan 537 ile 549 aralığında puan almış olan öğrenciler  2.00 ve üzeri ortalamaları olması halinde konuşma (KUEPE-S) ve yazma (KUEPE-W) sınavlarına girmeye hak kazanırlar .

 ELC genel not ortalaması 2.00 ve üzeri olan öğrenciler önceki herhangi bir TOEFL’dan 550 ve üzeri aldıysalar ancak TWE (Kompozisyon) ’dan 4 almadılarsa  yazma sınavına (KUEPE-W) girebilirler ve 5 üzerinden en az 3 almaları durumunda bölümlerine başlayabilirler.

Koç Üniversitesi Proficiency Özel Ders çalışmalarımızda , önceki yıllarda kullanılmış KUEPE writing örnekleri ile çalışmalar yapılarak gerekli writing teknik ve stratejileri verilecektir, KUEPE Speaking sınavı çalışmalarımızda konuşma alıştırmaları yapılacaktır.

 

Koç Üniversitesi İngilizce Proficiency Sınavı özel dersi  ya da hazırlık sınıfı dersleri takviye  Haluk Hoca 0532 343 65 00